Mineslunds Historie

Asnæsgården & Mineslund ligger utroligt smukt på den yderste halvdel af halvøen Asnæs ved Kalundborg. Begge ejendomme har tidligere hørt under godset Lerchenborg, men blev i 1952 solgt fra. Titi Lund, senere Vinsand, ejede og drev herefter ejendommene i 37 år, hvorefter den nuværende ejer, Erik Vinsand, overtog i 1989.

To gårde

De to gårde bliver drevet  som en enhed med Mineslund som hovedgård. Her findes dyrene og diverse maskiner. På Asnæsgården ligger diverse driftsbygninger, bla. tørreri og halmlade, samt ejerens bolig. Ejendommenes samlede jordtilliggende er på 672 ha, hvoraf de 16 ha er forpagtninger. De 672 ha fordeler sig med 380 ha ager, 207 ha skov, 50 ha eng og 35 ha strand, krat, huse m.m. Til ejendommen hører endvidere en studeproduktion på ca. 250 stk/år.

Ejer og medarbejdere

Ejer Eirik Vinsand er 53 år og uddannet agronom. Eirik er gift med Katrine, som er narkosesygeplejerske men er nu en del af administrationen. Sammen har de 2 børn, Marianne og Jakob. Til at hjælpe sig med pasning af skov- og landbrug er der ansat 2 faste medarbejdere og en elev, mens de i slagterafdelingen nu er ansat 7 medarbejdere.

Marken

De velaronderede og veldrænede marker på Mineslund & Asnæsgården er for hovedpartens vedkommende klassificeret som fin sandblandet lerjord (JB 6). Dog er der stor variation og i enkelte marker findes der både svær lerjord, humus og sandjord. Idet vi ligger i Danmarks mest nedbørsfattige område (450 mm nedbør/år) og samtidigt er begunstiget af kystklima, er overvintrende afgrøder stærkt dominerende.

Omlægning til økologisk drift

I efteråret 1999 startede omlægning til økologisk landbrug. Med undtagelse af skoven er hele ejendommen idag omlagt. Omlægningen har været undervejs igennem flere år, men grundet den begrænsede nedbørsmængde, har det knebet med at turde tage den endelige beslutning. De lyse udsigter for økologisk planteavl samt en tilbundsgående driftsanalyse, fik dog i foråret 99 overbevist ejer og medarbejdere om, at det var nu eller aldrig.

Ingen nødbremse

Økologisk planteavl er en kæmpe udfordring. Hvor vi som konventionelt landbrug altid kunne trække i en nødbremse i form af kemikalier, er vi i dag overladt til at stole på vore egne evner med henblik på at forudse og forebygge naturens luner.  Arbejdsrutinerne er radikalt lagt om.  Hvor man som konventionel landmand arbejder med marksprøjter og gødningsspredere, er man som økolog mere beskæftiget med skræmmepistoler og gasbrændere. Skræmmepistoler bruges bla. intenst i maj måned for at holde krager og råger væk fra de nysåede majsmarker. Overgang til økologi har betydet en udbyttenedgang i vores afgrøder i størrelseordenen 25 %.

Stalden

De ca. 500 stude på Mineslund kommer dels fra egne ammekøer, dels fra 5 økologiske malkekvægsbesætninger på Sjælland. Tyrekalvene hentes når de er i alderen 2-6 uger og bliver umiddelbart efter ankomst til Mineslund kastereret og afhornet af dyrlæge - indgrebene foregår naturligvis under fuld bedøvelse. Ved at kasterere tyrene opnår man 2 væsentlige ting: en væsentlig roligere adfærd, samt en markant langsommere vækst. Fra maj til oktober boltrer studene sig på de smukke engarealer på spidsen af Asnæs og Røsnæs og vinterhalvåret tilbringes i de åbne dybstrøelsesstalde på Mineslund. Studene slagtes når de er ca. 2 år og vejer 650 kg.

Dyrevelfærd

Dyrevelfærd har meget høj prioritet. Økologien sætter en høj standard og det har en positiv indvirkning på slutproduktets kvalitet. At dyrene skal på græs 1/2 delen af året og at vinterfodringen skal indeholde minimum 60 % grovfoder, er eksempler på økologiske regler der sikrer naturlige levevilkår og dermed skaber rammerne for et godt dyreliv. Fri færdsel og masser af græs er ensbetydende med muskler, og mørkt kød. Dette kombineret med studenes langsomme vækst, en slagtning uden stress og 14 dages krogmodning, er alle faktorer der bidrager til at skabe et unikt stykke oksekød.
Alle kalve får adgang til en ammetante. Der er ikke altid kærlighed ved første blik, hvorfor mælk fra suttespand kan komme på tale. Økologiske kalve skal have mælk de første 3 måneder.

Gamle bygninger bevaret

I modsætning til mange andre landbrug, har vi på Mineslund valgt at bevare og udnytte de gamle smukke driftsbygninger bygget i kampesten. Det er knapt så rationelt som et moderne byggeri, men de smukke, gamle og rustikke bygninger har en atmosfære vi ønsker at bevare.

Slagtere og Kokke

På Mineslund er der i dag ansat 3 slagtere, 2 kokke og en tidligere kantineleder. Denne blanding af relevante fagfolk, er en kæmpe fordel når man arbejder med fødevarer. Alle bidrager med erfaring fra tidligere virke og synergien kommer især til udtryk, når det er kantiner og restauranter vi handler med.

Mørt, saftigt og velsmagende

"Den daglige kontakt med kunderne giver os som slagtere et godt indblik i, hvad forbrugerne forventer sig af et  godt stykke oksekød. Det skal være mørt, saftigt og velsmagende. En ændring i de seneste par år er, at forbrugerne udviser stigende interesse for hvor kødet stammer fra og om det er økologisk. En meget positiv udvikling som vi her på Mineslund har fået gode muligheder for at leve op til. Vi  kan  berette både om dyrenes gøren og laden samt informere om de dyreetiske og økologiske rammer. Når dyrene er slagtet, har vi  mulighed for at behandle kødet optimalt med henblik på at altid at kunne sælge det mørt, saftigt og velsmagende. De økologisk stude fra Mineslund er særdeles velegnet til at opnå den rigtige kødkvalitet.

Friskhakket til forbrugeren

Slagterne fortæller, at hakket oksekød udgør 60-70 % af alt det oksekød der bliver spist i Danmark. Alt for mange forbrugere har dog glemt, hvor godt hakket oksekød kan smage, hvis det er lavet ordentligt. Det er blevet en udtalt tilbudsvare i supermarkederne og for at holde prisen nede, hæves fedtindholdet. Endvidere ryger meget af det usolgte kød retur fra kølemontrerne og igennem hakkemaskinen, hvorved kvaliteten forringes.  Hakket oksekød fra Mineslund indeholder 8-10 % fedt og bliver leveret friskhakket direkte fra opskæreri på Mineslund og ud til forbrugeren. Ønsker kunden at købe frosset kød, leveres fra eget fryselager.

Fra stud til kød uden stress

Om studens vej fra jord til bord fortæller slagterne: "Når et dyr skal slagtes, får det ekstra forplejning den sidste måned. Herefter bliver det kørt til et lille økologisk godkendt slagteri i Slangerup.  Køreturen er på ca. en time, hvorefter dyret straks dyrlægekontrolleres og  slagtes. Det er i denne sammenhæng vigtigt, at dyret ikke udsættes for unødig stress. Efter slagtning køles kroppen ned, parteres i skilt (forfjedring) og pistol (bagfjedring) og leveres retur til Mineslund. Her hænger pistolen yderligere min.7 dage på krog , mens skiltet skæres op relativt hurtigt. De finere udskæringer færdigmodnes i vakum således at den samlede modningstid er minimum 2 uger.

Gårdbutikken

Gårdbutikken har åbent mandag - fredag fra kl. 10-15. Gårdbutikken har idag status af at være detailslagterforretning og fungerer også som enhver anden slagterforretning.  Dog har forbrugeren her mulighed for at se, hvordan forarbejdningen af kødet foregår, hvordan dyrene lever og dermed følge processen fra jord til bord. 

Mineslund ligger på den smukke halvø Asnæs ved Kalundborg. Ved ankomst til Kalundborg kør mod Lerchenborg og herfra videre ud af halvøen.
Logo_EU_FVM_LDP_kvadrat.jpg
Kontakt:
Mineslund
Asnæs skovvej 38
4400 Kalundborg
Telefon:5956 4525

NB! Mineslund.dk er godkendt til engrossalg og sælger nu også direkte til kantiner, restauranter og institutioner.
facebook.pngFølg os på facebook
 
youtube.pngFilm fra marken, slagteriet og om produkterne.
smiley.pngNår man gør det godt får man en smiley... Når man gør det ekstra godt får man en elite smiley. 
  Følg os på Instagram
Nyhedsbrev
Copyright © 2014 Mineslund.